Diesellok BR 220, V200
01.05.05


[22756] V200 018
BR 220, V200.0
Art.Nr. Zeitraum System Decoder Epoche Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

1308 -1967- Express III V200 035 DB rot, Zugset Schnellzug
2260 -1967- Express III V200 035 DB rot
2460 -1967- DC III V200 035 DB rot
53226000 -1970-1975 Express III V200 035 DB rot
32256 -1993- Express IV 220 137-3 DB rot
22456 -1993- DC IV 220 137-3 DB rot
22756 2003 DC Dig.8pol. III V200 018 DB rot, "Tor zur Welt"


[22712] 221 108-4 BR 221, V200.1
Art.Nr. Zeitraum System Decoder Epoche Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

53225600 1975-1985- Express III 221 137-3 DB rot
52245600 1975-1985- DC III 221 137-3 DB rot
53275600 1975-1979 Express ems III 221 137-3 DB rot
52265600 1975-1980 DC ems III 221 137-3 DB rot
55285600 1975-1976- AC ems III 221 137-3 DB rot
32256 -1988-1995- Express III 221 137-3 DB rot
22456 -1988- DC III 221 137-3 DB rot
22712 2000 DC Dig.8pol. III V200 139 DB rot
22752 2001-2002 DC Dig.8pol. IV 221 140-4 DB ozeanblau/beige (ggf. 221 118-3)
22757 2003 DC Dig.8pol. IV 221 108-4 DB rot, "Rübenkampagne"
150767 2004 DC Dig.8pol. 221 DB creme/wschwarz, Zugset "Maybach-Zug", VK:Herpa
22760 2005 DC Dig.8pol. V 221 136-5 PEG blau, "imoTrans", V270