Deutschland: Loks: BR 220, V200
08.05.04


V200 002 am 06.10.02 in München Hbf V200 002 am 06.10.02 in München Hbf
V200 116
V200 002 am 06.10.02 in München Hbf